Heempad Journaal

Heempad journaal is een nieuwsbrief voor Vrienden van het Heempad Boskoop.
Doelgebied is Heempad Verlaan, Natuurtuin de Veenmol, Bloemveld, Tunnelpad, Peppellaan,
Natuurlijke Oevers Snijdelwijk en andere gebiedjes in Boskoop West.
Doelstelling is om via een netwerk liefhebbers van natuur te informeren en te activeren
voor de natuur in eigen omgeving. Ook natuur weetjes en evenementen van elders in de regio.